Кариери

Еуроникел работи на развивање и поттикнување култура на високи перформанси со цел подобрување на резултатите, рационализирање на процесите и споделување на знаење, искуство и експертиза во сите области.

Наша цел е да регрутираме и задржуваме талентирани професионалци преку инвестирање во обука и вештини преку, процес на континуирано образование и унапредување.

Нашите вработени

Еуроникел се потпира на својата високо квалификувана работна сила за да работи успешно. Затоа, одржувањето и развојот на човечките ресурси е клучен управувачки фокус.

Ние применуваме сеопфатна програма за развој на кариера со цел да го задржиме и унапредиме клучниот персонал за да се излезе во пресрет на нашите деловни потреби.

Сите вработени учествуваат во редовни проценки на работењето и оние со висок учинок и потенцијал се избрани за специјални програми за кариерен развој.

Euronickel’s GOING GREEN Initiative

We are proud to announce our plans to contribute to the EU’s 2030 Climate Target Plan.

Read more